Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR?

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

 • schoolplan
  vakanties
  begroting
  formatie
  schoolgids
  taken van de leerkrachten
  vaststellen vrijwillige ouderbijdrage etc.

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang. De MR-vergaderingen bieden dusruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

 

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben meteen lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Bekijk hier het reglement van de MR van stichting De Waarden.

Wie zijn de MR-leden op dit moment:

Oudergeleding:
Michel Diepstraten
Marjan Marijnissen
Simon Vergunst

Personeels geleding:
Werner Buurma
Dita en Hollander
Lisanne de Laat

Actueel

Afscheidsavond groep 8

Caroline en Patrick zijn de laatste groep 8-ers die op de Ruigenhil afscheid hebben genomen van de basisschool. Dit hebben zij gedaan, door samen met ...
[lees verder]

Kamp groep 7/8

Van 14 t/m 16 juni is groep 7/8 op kamp geweest in de Biesbosch. De kinderen en juffen hebben het ontzettend leuk en gezellig gehad. Een kamp met veel ...
[lees verder]

Rondje op de tractor

Tijdens Caroline haar spreekbeurt over akkerbouw, kwam haar opa langs met de tractor van wel 40 jaar oud! Wat ontzettend leuk dat de kinderen een rond ...
[lees verder]

Week van ons water

Afgelopen week is er in onze klassen gewerkt aan het thema 'week van ons water'. Er zijn gastlessen geweest over water in alle klassen. Daarnaast heef ...
[lees verder]

Verkeersexamen

Ook dit jaar heeft groep 7 weer verkeersexamen gedaan. Wij kunnen u laten weten dat Tijmen en Nienke allebei zijn geslaagd! Goed gedaan!     ...
[lees verder]

Techniekochtend

Afgelopen vrijdag 7 april was er een techniekochtend voor de groepen 4 t/m 8. Zij hebben in het handvaardigheidlokaal in twee- en drietallen gewerkt a ...
[lees verder]

DENO project van start gegaan in groep (6)/7/8

Dinsdag 14 maart was er voor de kinderen van groep 6/7/8 de eerste gastles van het 'Doe effe normaal'-project. De eerste les stond in het teken van ge ...
[lees verder]

Nieuwskrant maart 2017 online

Ook de nieuwsbrief van maart is weer op de site te vinden.