Formulieren

Inschrijven nieuwe leerlingen.

Als u uw kind wil inschrijven bij ons op school, kunt u een afspraak maken. Vervolgens zal u gevraagd worden om dit inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier kunt u ook afhalen op school.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Elk jaar wordt er gevraagd naar een vrijwillige ouderbijdrage. De brief voor het jaar 2016-2017 kunt u hier downloaden.

 

Aanvraag (extra) verlof

U kunt verlof aanvragen met het formulier ‘Aanvraag vrijstelling schoolbezoek’. Dit formulier kunt u hier downloaden. Dit formulier kunt u ook afhalen op school.

Wanneer u verlof wilt aanvragen omdat u door de specifieke aard van uw beroep geen vakantieverlof kunt nemen in de schoolvakanties, moet u een werkgeversverklaring invullen.  Hier kunt u de werkgeversverklaring downloaden.

 

Regels m.b.t. (extra) verlof:

1: Vakantieverlof (art. 13a):

Een verzoek tot vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren bij de directie van de school te worden aangevraagd. Dit verlof wordt alleen verleend, wanneer er sprake is van een beroep van een van de ouders, voogden of verzorgers, waarbij het slechts mogelijk is om buiten de schoolvakanties om, op vakantie te gaan. Een werkgeversverklaring dient hierbij overlegd te worden. Een dergelijk verzoek wordt slechts 1x per jaar verleend/ mag niet langer dan 10 schooldagen= 2 weken duren/ mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar, aansluitend op de zomervakantie.

 

2: gewichtige omstandigheden = max. 10 schooldagen per jaar of minder. (art 14, lid 1)

Hieronder vallen omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders/verzorgers zijn gelegen, zoals:

* Het voldoen aan een wettelijke verplichting tijdens schooluren.
* Verhuizing (ten hoogste 1 dag)
* Huwelijk van bloed-of aanverwanten t/m 3e graad. (ten hoogste 2 dagen)
* Ernstige ziekte van ouders of bloed-of aanverwanten t/m 3e graad. (i.o.m. directie)
* Overlijden van bloed-of aanverwanten in de 1e graad (max 4 dagen), bloed-of aanverwanten in de 2e graad (max 2 dagen), bloed-of aanverwanten in 3e of 4e graad (1 dag).
* Bij 25/40/50-jarig ambtsjubileum en 12 ½, 25, 40, 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max 1 dag.

NB: Extra vakantie is GEEN gewichtige omstandigheid!

 

3: gewichtige omstandigheden van meer dan 10 schooldagen per schooljaar, (art. 14, lid 3),

Deze dienen aangevraagd te worden minimaal 4 weken van tevoren via de directie van de school, bij de leerplichtambtenaar van onze gemeente.

Voorts: Elke vorm van verzuim wordt opgenomen in het digitaal meldingssysteem. Ongeoorloofd verzuim wordt direct gecontroleerd door de overheid en tegen ouders die zich hieraan schuldig maken, wordt direct proces-verbaal opgemaakt.

In beroep gaan tegen de uitspraak van de directie, kunt u doen bij de leerplichtambtenaar.

Actueel

Afscheidsavond groep 8

Caroline en Patrick zijn de laatste groep 8-ers die op de Ruigenhil afscheid hebben genomen van de basisschool. Dit hebben zij gedaan, door samen met ...
[lees verder]

Kamp groep 7/8

Van 14 t/m 16 juni is groep 7/8 op kamp geweest in de Biesbosch. De kinderen en juffen hebben het ontzettend leuk en gezellig gehad. Een kamp met veel ...
[lees verder]

Rondje op de tractor

Tijdens Caroline haar spreekbeurt over akkerbouw, kwam haar opa langs met de tractor van wel 40 jaar oud! Wat ontzettend leuk dat de kinderen een rond ...
[lees verder]

Week van ons water

Afgelopen week is er in onze klassen gewerkt aan het thema 'week van ons water'. Er zijn gastlessen geweest over water in alle klassen. Daarnaast heef ...
[lees verder]

Verkeersexamen

Ook dit jaar heeft groep 7 weer verkeersexamen gedaan. Wij kunnen u laten weten dat Tijmen en Nienke allebei zijn geslaagd! Goed gedaan!     ...
[lees verder]

Techniekochtend

Afgelopen vrijdag 7 april was er een techniekochtend voor de groepen 4 t/m 8. Zij hebben in het handvaardigheidlokaal in twee- en drietallen gewerkt a ...
[lees verder]

DENO project van start gegaan in groep (6)/7/8

Dinsdag 14 maart was er voor de kinderen van groep 6/7/8 de eerste gastles van het 'Doe effe normaal'-project. De eerste les stond in het teken van ge ...
[lees verder]

Nieuwskrant maart 2017 online

Ook de nieuwsbrief van maart is weer op de site te vinden.