Ouderraad (OR)

Wat is de OR:

In de Ouderraad zijn de ouders van de leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen bij school. Een ouderraadslid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school door betrokkenheid bij school en het meedoen en meedenken over diverse activiteiten die bijdragen aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Een ouderraad zal altijd zijn best doen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

 Wat doet de OR:

In eerste instantie is de Ouderraad er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, een paasviering of een activiteit op Koningsdag. Het meedenken over het dagelijkse bestuur is geen taak van de Ouderraad, maar er kan wel feedback gegeven worden aan de Medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn.

Wie zitten er op dit moment in de Ouderraad:

Marjan Marijnissen
Denise Marijnissen
Michel Diepstraten
Brenda Knook

Aanpreekpunten vanuit team (aanwezig bij OR-vergaderingen)
Dita den Hollander

 

 

Overige hulp van ouders:

Natuurlijk wordt het team en de kinderen door andere ouders ook op allerlei manieren bijgestaan.
Zo hebben we binnen onze school op dit moment ook:

Verkeersouders, overblijfouders, bibliotheekouder, ouders die regelmatig oud papier ophalen en anderen die op wat voor manier (soms structurele, soms incidentele basis) iets overhebben voor onze school.

Daar zijn we natuurlijk ook ontzettend trots op!

Actueel

Afscheidsavond groep 8

Caroline en Patrick zijn de laatste groep 8-ers die op de Ruigenhil afscheid hebben genomen van de basisschool. Dit hebben zij gedaan, door samen met ...
[lees verder]

Kamp groep 7/8

Van 14 t/m 16 juni is groep 7/8 op kamp geweest in de Biesbosch. De kinderen en juffen hebben het ontzettend leuk en gezellig gehad. Een kamp met veel ...
[lees verder]

Rondje op de tractor

Tijdens Caroline haar spreekbeurt over akkerbouw, kwam haar opa langs met de tractor van wel 40 jaar oud! Wat ontzettend leuk dat de kinderen een rond ...
[lees verder]

Week van ons water

Afgelopen week is er in onze klassen gewerkt aan het thema 'week van ons water'. Er zijn gastlessen geweest over water in alle klassen. Daarnaast heef ...
[lees verder]

Verkeersexamen

Ook dit jaar heeft groep 7 weer verkeersexamen gedaan. Wij kunnen u laten weten dat Tijmen en Nienke allebei zijn geslaagd! Goed gedaan!     ...
[lees verder]

Techniekochtend

Afgelopen vrijdag 7 april was er een techniekochtend voor de groepen 4 t/m 8. Zij hebben in het handvaardigheidlokaal in twee- en drietallen gewerkt a ...
[lees verder]

DENO project van start gegaan in groep (6)/7/8

Dinsdag 14 maart was er voor de kinderen van groep 6/7/8 de eerste gastles van het 'Doe effe normaal'-project. De eerste les stond in het teken van ge ...
[lees verder]

Nieuwskrant maart 2017 online

Ook de nieuwsbrief van maart is weer op de site te vinden.