Groep 1/2/3

Welkom op de pagina van groep 1/2/3.

groep 123

Op dit moment bestaat de groep uit 14 leerlingen. 11 in groep 1/2, 3 in groep 3. Hieronder een beschrijving van hoe een dag in groep 1/2/3 eruit ziet en daaronder wat we eigenlijk allemaal leren in groep 1/2/3. Op woensdag zijn bij ons de groepen 1 en 2 vrij, groep 3 heeft dan alle aandacht van de juf.

Maandag         – Juf Dita
Dinsdag          – Juf Dita
Woensdag       – Juf Dita (alléén groep 3, groep 1/2 is vrij)}
Donderdag     – Juf Femke (’s middags groep 3 handvaardigheid van juf Judith)
Vrijdag           – Juf Femke

Hoe ziet een dag in groep 1/2/3 eruit?

–       Zowel groep 1 als 2 gaan zodra ze binnen komen aan hun eigen tafeltje zitten. Zij krijgen daar 1 à 2 werkjes waarmee ze zich zelfstandig bezig kunnen houden. Gedurende deze tijd geeft de leerkracht instructie aan groep 3.

–       Na de instructie van groep 3 komen we allemaal in de kring zitten, we bespreken de kalender. Op maandag en donderdag mogen de kinderen vertellen. Op dinsdag en vrijdag volgt er een gezamenlijke activiteit met groep 3. Dit kan zijn een verhaal/prentenboek/taalspelletje of een kanjerles.

–       Groep 3 kan hierna zelfstandig aan de slag en groep 1/2 krijgt uitleg over de werkjes die ze gaan doen. Groep 1 heeft 2 x per week een werkles op de maandag en donderdagochtend. Groep 2 heeft 4x per week een werkles: op de maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend. Is de taak af dan mag er gekozen worden uit de hoeken. De groep die geen werkles heeft mag kiezen uit de hoeken. De leerkracht begeleidt de kleuters tijdens het werken. Hebben ze geen hulp meer nodig dan gaat de leerkracht naar groep 3 om de gemaakte taken te bespreken en om verdere uitleg te geven over de te maken taken.

–       Nu staat er een reken- of een taalactiviteit op het rooster voor groep 1/2. Om half elf is het pauze en is het tijd om iets te eten en te drinken. We eten fruit (geschild), een koekje of een boterhammetje. Geen grote koeken of koeken met chocola. Voor het drinken kunt u denken aan melk/yoki, vruchtensap of limonadesiroop. Geen frisdranken.

–       Om 10.45 uur gaan we met de groepen 1/2/3 buitenspelen of gymmen. Voor het gymmen hebben we een paar gympjes nodig met klittenband, zodat de kinderen zelfstandig hun schoenen kunnen aantrekken.

–       Om 11.30 uur gaan we weer naar binnen. Groep 3 krijgt dan nog de gelegenheid om te werken aan hun takenkaart en groep 1/2 krijgt dan nog een taal- of rekenactiviteit.

–       Op de dinsdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen tijd om werkjes af te maken en krijgen kinderen die dat nodig hebben extra begeleiding

Het middagprogramma steekt op dezelfde wijze in elkaar.

 

Wat leren we in groep 1/2:

Tussendoelen ontluikende geletterdheid
•      Boekoriëntatie

•      Verhaalbegrip

•      Functies van geschreven taal

•      Relaties tussen gesproken en geschreven taal

•      Taalbewustzijn

•      Alfabetisch principe

•      Functioneel schrijven en lezen

 

Dit wordt aangeboden in de vorm van: Voorlezen

•      Versjes

•      Liedjes/muziek

•      Lettermuur

•      Woordvelden

•      Praatplaten

•      Bavi-lezen

•      Taalactiviteiten uit de methode: Fonemisch Bewustzijn

o   Luisteren

o   Zinnen en woorden

o   Rijmen

o   Klankgroepen

o   Isoleren van klanken

o   Synthese (plakken)

o   Analyse van klanken (hakken)

o   Manipuleren van klanken

o   Letterkennis
Tussendoelen rekenen uit de methode Gecijferd bewustzijn
Getalbegrip

•      De telrij

•      Hoeveelheden

•      Cijfers

 

Meten

•      Lengte

•      Gewicht

•      Inhoud

•      Tijd

 

Meetkunde

•      Construeren

•      Opereren met  vormen en figuren

•      Oriënteren en lokaliseren
Lichamelijke opvoeding
•      Springen

•      Balanceren

•      Klimmen

•      Duikelen

•      Glijden

•      Rijden

•      Mikspelen

•      Jongleerspelen

•      Tikspelen

•      Passeerspelen

 

Dit leren we allemaal in groep 3:

Lezen.
Methode :Veilig leren lezen.
Naar aanleiding van een verhaal leren de kinderen woorden en letters.
In het lokaal worden de wandplaten van de aangeleerde woordjes opgehangen.
Zoals u in de klas hebt kunnen zien, zijn er veel materialen, spelletjes waarmee de kinderen de aangeleerde woorden oefenen.

We spreken de letters uit zoals je ze hoort.
De ” m” is geen  “em”  maar ” mm “.
De  “s ”  is geen  “es”    maar ” ss”.
Verder in het jaar worden woorden zinnen en zinnen verhaaltjes.

Veel oefenen  en  herhalen  is hierbij belangrijk.
Wij vragen van u als ouders ,om ook thuis te oefenen met de woordjes die uw kind geleerd heeft.

Elke dag  voorlezen voor uw kind is  heel belangrijk voor hun fantasie en woordenschat.

De kinderen worden getoetst op snelheid in het lezen van woordjes en later ook in snelheid van tekst.

Wij toetsen de kinderen met de methode toetsen van Vll en Cito lezen.
Rekenen
Methode: Wereld in Getallen.
Dit is een voortzetting  van datgene de leerlingen geleerd hebben in groep 2.
Het tellen van dingen en herkennen van cijfers op de getallenlijn.
Eerst wordt instructie aan de kinderen gegeven voor  oriëntatie en begripsvorming .
Dan oefenen de kinderen zelfstandig.
Uiteindelijk gaan zij het onderwerp automatiseren.

Oefenen en herhalen zorgt voor een goed fundament.
Eind groep 3 wordt er gerekend met  erbij en eraf sommen tot en met twintig.
Deze sommen moeten eind groep 3 geautomatiseerd zijn.
Er is dan ook begrip van de 2 en 5 en 10 structuur.

In de methode is aandacht voor het klokkijken :  hele en halve uren.
Meten en wegen komen aan het eind van het jaar aanbod.
Wij toetsen de kinderen met de methode toetsen rekenen WiG en Cito rekenen.

Schrijven
We leren de letters schrijven in blokletters.
Overige vakken
·         Trefwoord, muziek, verkeer, en wereldoriëntatie  komen  aan de orde in combinatie met groep 1 en 2.

·         Kanjer is de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.
Hierbij leren wij ,hoe we op een goede manier met elkaar omgaan.
Deze lessen samen met groep 1 en 2.

·         Spelen en bewegen is ook nog heel belangrijk in groep 3.
Wij gymmen met groep 1 en 2 in de  speelzaal en spelen bij mooi weer buiten.