Groep 4/5

 Welkom op de pagina van groep 4/5

groep 45

De groep bestaat dit jaar uit 9 kinderen. Hieronder vindt u wat wij (onder andere) allemaal leren in groep 4 en 5.

maandag                   – Juf Lisanne dL
dinsdag                     –  Juf Lisanne dL
woensdag                   – Juf Ilona
donderdagochtend – Juf Ilona
donderdagmiddag – Juf Lisanne vB + handvaardigheid van juf Judith
vrijdag                       – Juf Lisanne dL

 

Groep 4:

Lezen

In groep 4 gaan we verder met het leren lezen van groep 3. We willen dat de kinderen steeds meer snelheid krijgen in het lezen.

Taal

We leren verschillende dingen. Bijvoorbeeld: een goede zin maken, een vraagzin maken, zinnen in enkelvoud en meervoud zetten,een verhaaltje schrijven en we leren nieuwe woorden.

Spelling

We leren woorden schrijven volgens de spellingsregels. Een aantal regels die dit jaar aan bod komen zijn:
Woorden met aan het eind –d of –t
Woorden met ou of au
Woorden met ch of g

Rekenen

Een aantal dingen die we leren zijn:
Automatiseren sommen tot 20 (heel snel)
We rekenen over het tiental (6+7 / 55 – 8)
Tafels van 0,1,2,3,4,5 en 10
Klok: uren, half, kwart voor en over (+digitaal)
Verhaalsommen

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)

In groep 4 beginnen we voor het eerst met begrijpend lezen. Dit vak gaat dus echt om het leren begrijpen van de tekst.
Goed luisteren en goed lezen is belangrijk. Vooral leren teruglezen moeten we oefenen.

 

 

Groep 5:

Lezen

De zinnen worden langer en de woorden krijgen meer lettergrepen. Ook leren we goed op toon en tempo lezen.

Taal

We leren verschillende dingen. Bijvoorbeeld:; wanneer gebruik je een hoofdletter, wat is een werkwoord/voorzetsel of het onderwerp van een zin. We zetten woorden op alfabetische volgorde en we leren we nieuwe woorden.

Spelling

We gaan een deel van de spelling herhalen; maar ook verder uitbreiden met moeilijkere woorden. Daarnaast komen een aantal nieuwe regels aan bod zoals bijvoorbeeld:
Woorden met f/v s/z verandering (duif-duiven)
Woorden op –etje (ringetje)

Rekenen

Een aantal dingen die we leren zijn:
Tafels tot en met 10 en deelsommen daarbij
Sommen tot 1000
Oppervlakte en omtrek
Klok: uren en minuten + hoe lang duurt het + digitaal
Verhaalsommen

Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip)

De opbouw is hetzelfde als in groep 4. De onderdelen ook. (onder andere; vragenstellen, samenvatten en verwijswoorden) De teksten en de vraagstelling worden moeilijker.

Aardrijkskunde

In groep 5 starten we met aardrijkskunde. We leren onder andere kaartlezen, wat een windroos en een legenda is. Dat er verschillen zijn tussen een dorp en een stad. En wat een hoofdstad en een provincie is.

Geschiedenis

In groep 5 krijgen de kinderen voor het eerst geschiedenis. Dit is een voorbereiding op alle tijdvakken die aan bod komen vanaf groep 6. We maken al wel kennis met de Romeinen, het leven in een kasteel en bijvoorbeeld naar school gaan vroeger en nu.

 

 

 

Andere vakken groep 4/5

Maar natuurlijk doen wij nog veel meer. Bijvoorbeeld schrijven, gym, handvaardigheid, muziek, verkeer, natuur en tekenen.