Groep 6/7/8

Welkom op de pagina van groep 6/7/8

groep 678

De groep bestaat dit jaar uit 10 kinderen. Hieronder een beschrijving van wat we  (onder andere) leren in groep 6, 7 en 8.

Maandag     – Juf Inge
Dinsdag      – Juf Inge
Woensdag  – Meester Werner
Donderdag – Juf Lisanne vB              (In de middag handvaardigheid van juf Judith)
Vrijdag        – Juf Lisanne vB

 

Groep 6:

Rekenen

Methode: Wereld in getallen.
De rekenstof bestaat uit de volgende onderdelen: Getallen tot 100.000. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Meten, tijd en geld. Introductie breuken.

Taal

Er wordt onderscheid gemaakt tussen taal verkennen (ontleden, leestekens, etc.), schrijven, spreken, luisteren en woordenschat.

Spelling

Spelling bestaat uit twee onderdelen. De onveranderlijke woorden (luister-, weet- en regelwoorden) en werkwoorden (Vanaf thema 7 krijgen de kinderen lessen werkwoordspelling. Er wordt gestart met de tegenwoordige tijd.)

Begrijpend lezen (niveau A)

N.a.v. een actueel onderwerp worden de volgende leesstrategieën geoefend: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden. (= Nieuwsbegrip)

Geschiedenis

De prehistorie, de Romeinse tijd, leefwijze van de Friezen en de Batavieren en de Middeleeuwen. Ook het rijk van Karel de Grote, de Kerstening van Europa en de Kruistochten komen aan de orde.

Aardrijkskunde

Nederland.De hoofdstukken van dit leerjaar zijn: Wijzer door Nederland, Drukte in West-Nederland, Op het platteland (Noord-Nederland), Waterland, Machines maken het (Oost-Nederland), Op verkenning(Zuid-Nederland), Landschappen in Nederland.

Natuur en techniek

Methode: Nieuws uit de Natuur
Groep 6 volgt deze lessen bij Juf Lisanne de Laat op maandag.

 

 

 

Groep 7:

Rekenen

De rekenstof bestaat uit de volgende onderdelen: Getalbegrip tot en met 1 miljoen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Meten, tijd en geld. Breuken, verhoudingen en procenten.

Taal

Er wordt onderscheid gemaakt tussen taal verkennen(ontleden, leestekens, etc.),, schrijven, spreken, luisteren en woordenschat.

Spelling

Spelling bestaat uit twee onderdelen. De onveranderlijke woorden (weetwoorden en regelwoorden) en werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd)

Begrijpend lezen (niveau A of B)

N.a.v. een actueel onderwerp worden de volgende leesstrategieën geoefend: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden. (= Nieuwsbegrip)

Geschiedenis (samen met groep 8)

De zestiende en zeventiende eeuw met: de ideeën die hebben geleid naar de nieuwe tijd), de tachtigjarige oorlog, het ontstaan van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden, de Gouden Eeuw. De achttiende eeuw: de gevolgen van de ontdekkingsreizen met aandacht voor China, India, Afrika en Amerika, het ontstaan van de Verenigde Staten, de Franse Revolutie en de ontwikkeling daarna in Nederland.

Aardrijkskunde (samen met groep 8)

De wereld, Welkom in Amerika, Het platteland van Afrika, Zon en aarde, Tussen oost en west (Midden-Oosten en Noord-Afrika), Een reis naar het oosten (Azië), Een wereld vol mensen.

Natuur en techniek (samen met groep 8)

De hoofdstukken zijn: wat gebeurd er met je eten?, Electriciteit, Bescherming, Van idee tot product, Waarnemen.

Engels

Veel aandacht voor de communicatie en een start met de grammatica.

 

 

 

Groep 8:

Rekenen

De rekenstof bestaat uit de volgende onderdelen: Getallen groter dan een miljoen en het begrip miljard. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Meten, tijd en geld. Breuken, verhoudingen en procenten.

Taal

Er wordt onderscheid gemaakt tussen taal verkennen (ontleden, leestekens, etc.), schrijven, spreken, luisteren en woordenschat.

Spelling

Spelling bestaat uit twee onderdelen. De onveranderlijke woorden (weetwoorden en regelwoorden) en werkwoorden (tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd)

Begrijpend lezen (niveau A of B)

N.a.v. een actueel onderwerp worden de volgende leesstrategieën geoefend: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen en relaties/verwijswoorden. (= nieuwsbegrip)

Geschiedenis (samen met groep 7)

De zestiende en zeventiende eeuw met: de ideeën die hebben geleid naar de nieuwe tijd), de tachtigjarige oorlog, het ontstaan van de Republiek der zeven Verenigde Nederlanden, de Gouden Eeuw. De achttiende eeuw: de gevolgen van de ontdekkingsreizen met aandacht voor China, India, Afrika en Amerika, het ontstaan van de Verenigde Staten, de Franse Revolutie en de ontwikkeling daarna in Nederland.

Aardrijkskunde (samen met groep 7)

De wereld, Welkom in Amerika, Het platteland van Afrika, Zon en aarde, Tussen oost en west (Midden-Oosten en Noord-Afrika), Een reis naar het oosten (Azië), Een wereld vol mensen.

 Natuur en techniek (samen met groep 7)

De hoofdstukken zijn: wat gebeurd er met je eten?, Electriciteit, Bescherming, Van idee tot product, Waarnemen.

 Engels

Veel aandacht voor de communicatie en een start met de grammatica.

 

 

 

Overige vakken groep 6/7/8:

Schrijven: blokschrift

Verkeer: Verkeerskrant Veilig verkeer Nederland

Godsdienst: Trefwoord

Expressie: handvaardigheid op donderdag van juf Judith, tekenen, muziek, drama.

Lichamelijke opvoeding: op woensdag van meester Werner.